Tarieven van Breeveld Advocatuur

Ik hanteer een concurrerend uurtarief waarbij altijd rekening wordt gehouden met de draagkracht van de cliënt en het belang van de zaak. Bovendien overleg ik vooraf met u over de werkzaamheden die ik ga verrichten en de kosten die ik verwacht te moeten maken, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Indien gewenst kan er in het begin van uw zaak een vast totaalbedrag worden overeengekomen, de zogenaamde fixed fee.

Rechtsbijstand

Particulieren kunnen afhankelijk van hun inkomen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp door de overheid. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of u in aanmerking komt voor een zogenaamde toevoeging en berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. Of u deze subsidie kunt krijgen wordt in principe berekend aan de hand van uw fiscaal jaarinkomen van twee jaar geleden.

Rekenhulp voor gefinancierde rechtshulp

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org, kunt u een rekenhulp vinden waarmee u kunt berekenen of u voor een toevoeging in aanmerking komt en hoe hoog uw eigen bijdrage is. Behalve met kosten voor het honorarium dient u rekening te houden met bijkomende kosten voor griffierecht, uittreksels en leges.