Rechtsgebieden

Algemeen civiel recht

Als u een conflict heeft met een particulier of bedrijf, als u een onverschuldigde betaling heeft gedaan, als u advies wilt bij het opstellen of uitvoeren van een overeenkomst of als u onrechtmatig bent behandeld.

Huurrecht

Als de huur wordt opgezegd, of als er een conflict is over de hoogte van de huur, het onderhoud van uw woning, bedrijfsruimte.

 

Familie- en jeugdrecht

Als u vragen heeft of een procedure wilt voeren over onder meer echtscheiding, ouderlijk gezag, omgangsregeling, alimentatie, adoptie, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, curatele, bewind, naamswijziging.

Arbeidsrecht

Als u ontslagen wordt, of indien u als werknemer of werkgever een conflict heeft over werk, ziekte, loon of als u vragen heeft over een arbeidscontract en/of als u bemiddeling wilt in uw arbeidsrelatie.

Mediation

Als u een mediator nodig heeft om als neutrale derde te bemiddelen in een geschil, bijvoorbeeld in een echtscheiding of een arbeidsconflict.